Bakka Vap Hakkında

Kısa adı BAKKAVAP olan BAKKA Veri Analiz Portalı ile TR81 Düzey 2 Bölgesi (Zonguldak, Karabük ve Bartın) illerine yönelik bölgesel istatistik derleme, analiz ve sunum platformu oluşturulması amaçlanmıştır.

Bu platform vasıtasıyla Türkiye, TR81 bölgesi ve bölge illerine yönelik istatistiklerin çeşitli veri kaynaklarından alınarak bir veri tabanı oluşturulması, bu veri tabanında çeşitli analizlerin yapılabilmesi ve İdare tarafından belirlenmiş il ve bölge istatistiklerine kolay bir şekilde erişim sağlanması hedeflenmektedir. 

Bu platformun sağlayacağı faydaları şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • Bölge ve il istatistiklerin tek bir çatı altında verilmesi,
  • Diğer istatistik sağlayan internet siteleri ve portallardan Uygulama Programlama Arayüzü (API)  kodlarıyla otomatik istatistik veri çekilebilmesi,
  • TR81 Bölgesine ilişkin farklı istatistik verilerinin zaman serilerine bağlı olarak verilebilmesi ve irdelenebilmesi,
  • İl ve bölge verilerinin sıralanması, diğer iller ve Türkiye verileriyle karşılaştırmalı verilmesi,
  • TR81 Bölgesiyle ilgili araştırma yapan, sektörel veya tematik analizler yapan kişi, kurum ve kuruluşların doğru, güncel ve karşılaştırmalı verilere ulaşmasının sağlanması,
  • İstatistiklerin grafiksel gösteriminin yapılabilmesi 
  • İlin ve/veya bölgenin diğer il ve bölgelere göre durumunu irdeleme, yerini belirleme ve sıralamasını bulma noktasında yardımcı olması.