Tarım ve Hayvancılık Göstergeleri

 
     
 
[Daralt/Genişlet]
Tarım Alanı Kullanımı (Hektar)

TÜİK 2016 - 2017 Arası
[Daralt/Genişlet]
Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin hasat edilen alanı (Hektar)

TÜİK 2004 - 2017 Arası
[Daralt/Genişlet]
Örtüaltı Alan Toplamı (Dekar)