v
 
PDF
WORD
 
Nüfus (2018 ADNKS)
Zonguldak:599.698
Karabük:248.014
Bartın:198.999
TR81:1.046.711
TR:82.003.882
 
Nüfus (2017 ADNKS)
Zonguldak:596.892
Karabük:244.453
Bartın:193.577
TR81:1.034.922
TR:80.810.525
 
Nüfus (2016 ADNKS)
Zonguldak:597.524
Karabük:242.347
Bartın:192.389
TR81:1.032.260
TR:79.814.871
%
Nüfusun Türkiye’deki payı (2018 ADNKS)
Zonguldak:% 0,73
Karabük:% 0,30
Bartın:% 0,24
TR81:% 1,28
TR:% 100
%
Nüfusun TR81’deki payı (2018 ADNKS)
Zonguldak:% 57,29
Karabük:% 23,69
Bartın:% 19,01
TR81:% 100
TR:-
 
Kent nüfusu (2018 ADNKS)
Zonguldak:365.669
Karabük:188.642
Bartın:83.026
TR81:637.337
TR:75.555.497
%
Kent nüfusu % (2018 ADNKS)
Zonguldak:% 60,98
Karabük:% 76,06
Bartın:% 41,72
TR81:% 60,89
TR:% 92,27
 
Kır nüfusu (2018 ADNKS)
Zonguldak:234.029
Karabük:59.372
Bartın:115.973
TR81:409.374
TR:6.337.385
%
Kır nüfusu % (2018 ADNKS)
Zonguldak:% 39,02
Karabük:% 23,94
Bartın:% 58,28
TR81:% 39,11
TR:% 7,73
 
Yıllık nüfus artış hızı (binde) (2017-2018)
Zonguldak:4,69
Karabük:14,46
Bartın:27,62
TR81:11,33
TR:14,66
 
Nüfus artış hızı (binde) (2016-2017)
Zonguldak:- 1,06
Karabük:8,65
Bartın:6,16
TR81:2,58
TR:12,4
 
Nüfus artış hızı (binde) (2015-2016)
Zonguldak:2,71
Karabük:22,4
Bartın:8,78
TR81:8,43
TR:13,55
 
Kadın nüfusu (2018 ADNKS)
Zonguldak:302.395
Karabük:123.418
Bartın:100.086
TR81:525.899
TR:40.863.902
%
Kadın nüfusu %
Zonguldak:% 50,42
Karabük:% 49,76
Bartın:% 50,29
TR81:% 50,24
TR:% 49,83
 
Erkek nüfusu (2018 ADNKS)
Zonguldak:297.303
Karabük:124.596
Bartın:98.913
TR81:520.812
TR:41.139.980
%
Erkek nüfusu % (2018 ADNKS)
Zonguldak:% 49,58
Karabük:% 50,24
Bartın:% 49,71
TR81:% 49,76
TR:% 50,17
 
Ortanca (medyan) yaş
Zonguldak:0
Karabük:0
Bartın:0
TR81:0
TR:0
 
15 yaş altı nüfus (0-14)
Zonguldak:107.969
Karabük:40.981
Bartın:33.394
TR81:182.344
TR:19.184.329
 
65 yaş üstü nüfus (65+ yaş)
Zonguldak:71.298
Karabük:31.718
Bartın:27.421
TR81:130.437
TR:7.186.204
 
15-64 yaş nüfus
Zonguldak:420.431
Karabük:175.315
Bartın:138.184
TR81:733.930
TR:55.633.349
%
Yaşlı bağımlılık oranı (65+) %
Zonguldak:% 16,96
Karabük:% 18,09
Bartın:% 19,84
TR81:% 17,77
TR:% 12,92
%
Genç bağımlılık oranı (0-14) %
Zonguldak:% 25,68
Karabük:% 23,38
Bartın:% 24,17
TR81:% 24,84
TR:% 34,48
 
Hane halkı büyüklüğü (2018)
Zonguldak:3,0
Karabük:2,9
Bartın:3,1
TR81:3,0
TR:3,4
 
Kaba doğum hızı ‰ (2017)
Zonguldak:10,3
Karabük:10,2
Bartın:9,9
TR81: 
TR:16,1
 
Bebek ölümleri - toplam (2017)
Zonguldak:61 (‰ 9,9)
Karabük:13 (‰ 5,2)
Bartın:12 (‰ 6,3)
TR81:86
TR:11.849 (‰ 9,2)
 
Kaba evlenme hızı ‰ (2018)
Zonguldak:5,99
Karabük:5,97
Bartın:6,35
TR81:6,06
TR:6,8
 
Kaba boşanma hızı ‰ (2018)
Zonguldak:1,96
Karabük:1,62
Bartın:1,61
TR81:1,81
TR:1,75
 
Ortalama evlenme yaşı - Ortalama ilk evlenme yaşı (Damat) (2018)
Zonguldak:31,2 - 28,1
Karabük:30,7 - 28,0
Bartın:30,2 - 27,1
TR81:30,9 - 27,9
TR:30,2 - 27,8
 
Ortalama evlenme yaşı - Ortalama ilk evlenme yaşı (Gelin) (2018)
Zonguldak:27,9 - 25,5
Karabük:27,6 - 25,4
Bartın:26,9 - 24,4
TR81:27,6 - 25,3
TR:26,5 - 24,8
%
Okuryazarlık oranı (2017) %
Zonguldak:% 94,6
Karabük:% 95,33
Bartın:% 95,5
TR81:% 94,94
TR:% 96,74
%
Okuryazarlık oranı (2016) %
Zonguldak:% 94,33
Karabük:% 95,03
Bartın:% 95,19
TR81:% 94,65
TR:% 96,5
%
Net okullaşma oranı (ilkokul) 2017/'18
Zonguldak:91,0
Karabük:91,5
Bartın:91,7
TR81: 
TR:91,5
%
Net okullaşma oranı (ortaokul) % (2017/'18)
Zonguldak:96,3
Karabük:95,5
Bartın:97,1
TR81: 
TR:94,5
%
Net okullaşma oranı (orta öğretim - lise) % (2017/'18)
Zonguldak:91,2
Karabük:96,3
Bartın:95,4
TR81: 
TR:83,6
 
Öğretmen başında düşen öğrenci sayısı (ilkokul) (2017/'18)
Zonguldak:14
Karabük:13
Bartın:14
TR81: 
TR:17
 
Öğretmen başında düşen öğrenci sayısı (ortaokul) (2017/'18)
Zonguldak:15
Karabük:12
Bartın:13
TR81: 
TR:16
 
Öğretmen başında düşen öğrenci sayısı (orta öğretim lise) (2017/'18)
Zonguldak:13
Karabük:10
Bartın:11
TR81: 
TR:12
 
Aldığı göç (2018)
Zonguldak:24.363
Karabük:18.384
Bartın:13.399
TR81:51.397
TR:3.057.606
 
Verdiği göç
Zonguldak:24.105
Karabük:17.433
Bartın:8.813
TR81:45.602
TR:3.057.606
 
Net göç (2018)
Zonguldak:258
Karabük:951
Bartın:4.586
TR81:5.795
TR: 
 
Net göç hızı ‰ (2018)
Zonguldak:0,43
Karabük:3,84
Bartın:23,31
TR81:5,55
TR: 
 
Yüzölçümü (km2)
Zonguldak:3.342
Karabük:4.142
Bartın:2.330
TR81:9.814
TR:780.043
 
Orman yüzölçümü (ha.) ve (%)
Zonguldak:194.074 (%56)
Karabük:278.830 (%72)
Bartın:135.437 (%59)
TR81:608.341 (%62)
TR:21.678.134 (%27,6)
 
Nüfus yoğunluğu (km2'ye düşen kişi sayısı)
Zonguldak:182
Karabük:60
Bartın:96
TR81:110
TR:107
 
Nüfus yoğunluğuna göre Türkiye sıralaması (km2’ye düşen kişi)
Zonguldak:10 / 81
Karabük:45 / 81
Bartın:26 / 81
TR81:10 / 26
TR: 
 
Belediye sayısı (2018)
Zonguldak:25
Karabük:7
Bartın:8
TR81:40
TR:1.359
 
İlçe sayısı (2018)
Zonguldak:8
Karabük:6
Bartın:4
TR81:18
TR:973
 
Köy sayısı (2018)
Zonguldak:380
Karabük:277
Bartın:263
TR81:920
TR:18.275
 
Sağlık personeli başına düşen kişi sayısı
Zonguldak:511 (hekim) 392 (hemşire)
Karabük:596 (hekim) 401 (hemşire)
Bartın:790 (hekim) 491 (hemşire)
TR81: 
TR:539 (hekim) 486 (hemşire)
 
Yüzbin kişi başına toplam hastane yatak sayısı (2017)
Zonguldak:359
Karabük:272
Bartın:223
TR81:313
TR:279
%
Ölüm nedenleri- dolaşım sistemi hastalıkları % (2017)
Zonguldak:36,7
Karabük:39,6
Bartın:40,7
TR81: 
TR:39,7
%
Ölüm nedenleri- tümör % (2017)
Zonguldak:20,6
Karabük:18,7
Bartın:16,0
TR81: 
TR:19,6
%
Ölüm nedenleri- solunum sistemi hastalıkları % (2017)
Zonguldak:16,9
Karabük:12,1
Bartın:17,2
TR81: 
TR:12,0
%
Ölüm nedenleri- endokrin hastalıkları % (2017)
Zonguldak:5,8
Karabük:6,6
Bartın:5,6
TR81: 
TR:4,8
%
Ölüm nedenleri- sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları % (2017)
Zonguldak:4,5
Karabük:7,1
Bartın:4,5
TR81: 
TR:4,9
%
Ölüm nedenleri- dışsal yaralanmalar ve zehirlenmeler % (2017)
Zonguldak:3,8
Karabük:3,9
Bartın:4,3
TR81: 
TR:4,5
%
Ölüm nedenleri- diğer % (2017)
Zonguldak:11,7
Karabük:12,0
Bartın:11,7
TR81: 
TR:14,6
 
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C)
Zonguldak:-8,0 (1939-2018)
Karabük:-15,1 (1965-2018)
Bartın:-18,6 (1961-2018)
TR81: 
TR: 
 
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C)
Zonguldak:40,5 (1939-2018)
Karabük:44,1 (1965-2018)
Bartın:42,8 (1961-2018)
TR81: 
TR: 
 
Ortalama Sıcaklık (°C)
Zonguldak:13,6 (1939-2018)
Karabük:13,4 (1965-2018)
Bartın:12,8 (1961-2018)
TR81: 
TR: 
 
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı
Zonguldak:146,7 (1961-2018)
Karabük:124,2 (1965-2018)
Bartın:140,6 (1961-2018)
TR81: 
TR: 
 
Aktif işgücü
Zonguldak:0
Karabük:0
Bartın:0
TR81:0
TR:0
 
İşyeri sayısı
Zonguldak:15.766
Karabük:8.471
Bartın:6.386
TR81:30.623
TR:1.904.227
 
Kayıtlı işletme sayısı
Zonguldak:0
Karabük:0
Bartın:0
TR81:0
TR:0
%
İşgücüne katılım oranı % (2017)
Zonguldak: 
Karabük: 
Bartın: 
TR81:50,5
TR:52,8
%
İşsizlik oranı (15+) % (2017)
Zonguldak: 
Karabük: 
Bartın: 
TR81:7,2
TR:10,9
%
Tarım dışı işsizlik oranı % (2017)
Zonguldak: 
Karabük: 
Bartın: 
TR81:10,3
TR:13
%
İstihdam oranı (15+) % (2017)
Zonguldak: 
Karabük: 
Bartın: 
TR81:46,9
TR:47,1
%
İşgücüne katılım oranı (15+) % (2017)
Zonguldak: 
Karabük: 
Bartın: 
TR81:50,5
TR:52,8
%
Ekonomik faaliyete göre istihdam (tarım) % (2017)
Zonguldak: 
Karabük: 
Bartın: 
TR81:33,1
TR:19,4
%
Ekonomik faaliyete göre istihdam (sanayi) % (2017)
Zonguldak: 
Karabük: 
Bartın: 
TR81:24,1
TR:26,5
%
Ekonomik faaliyete göre istihdam (hizmet) % (2017)
Zonguldak: 
Karabük: 
Bartın: 
TR81:42,9
TR:54,1
 
Yatırım teşvik belgesi sayısı
Zonguldak:0
Karabük:0
Bartın:0
TR81:0
TR:0
 
Teşvik belgeli yatırım tutarı
Zonguldak:0
Karabük:0
Bartın:0
TR81:0
TR:0
 
Teşvik belgeli istihdam
Zonguldak:0
Karabük:0
Bartın:0
TR81:0
TR:0
$
İhracat miktarı (milyon $) (2018)
Zonguldak:504,6
Karabük:365,9
Bartın:33,6
TR81:904,1
TR:168.000
$
Kişi Başı ihracat miktarı ($) (2018)
Zonguldak:841,42
Karabük:1.475,32
Bartın:168,85
TR81:863,75
TR:2.048,68
%
Türkiye ihracatındaki pay %
Zonguldak:% 0,30
Karabük:% 0,22
Bartın:% 0,02
TR81:% 0,54
TR:% 100
$
İthalat miktarı (milyon $) (2018)
Zonguldak:1.334,0
Karabük:849,5
Bartın:13,5
TR81:2.197
TR:223.000
$
Kişi başı ithalat miktarı ($) (2018)
Zonguldak:2.224,45
Karabük:3.425,21
Bartın:67,84
TR81:2.098,96
TR:2.719,38
%
Türkiye ithalatındaki pay % (2018)
Zonguldak:% 0,60
Karabük:% 0,38
Bartın:% 0,01
TR81:% 0,99
TR:% 100
$
Son beş yıl ihracat ortalaması ($)
Zonguldak:0
Karabük:0
Bartın:0
TR81:0
TR:0
$
En fazla ithal edilen ürün ($)
Zonguldak:0
Karabük:0
Bartın:0
TR81:0
TR:0
 
Havaalanına uzaklık (Zonguldak Havalimanı)
Zonguldak:54,3 km (47 dakika)
Karabük:85,6 km (73 dakika)
Bartın:34,1 km (32 dakika)
TR81: 
TR: 
 
Otoyola uzaklık (Yeniçağa) (km ve dakika)
Zonguldak:120 km (100 dakika)
Karabük:95,8 km (66 dakika)
Bartın:138 km (115 dakika)
TR81: 
TR: 
 
OSB sayısı
Zonguldak:3 karma + 1 ihtisas (sera)
Karabük:1 karma + 1 ihtisas (metal ve metal ürünleri)
Bartın:1 karma
TR81:5 karma + 2 ihtisas
TR: 
 
Toplam OSB alanı
Zonguldak:0
Karabük:0
Bartın:0
TR81:0
TR:0
 
OSB’lerde toplam firma
Zonguldak:0
Karabük:0
Bartın:0
TR81:0
TR:0
 
OSB’lerde toplam istihdam
Zonguldak:0
Karabük:0
Bartın:0
TR81:0
TR:0
 
Kişi başına kredi
Zonguldak:0
Karabük:0
Bartın:0
TR81:0
TR:0
 
Kişi başına mevduat
Zonguldak:0
Karabük:0
Bartın:0
TR81:0
TR:0
 
Kredi / mevduat oranı %
Zonguldak:0
Karabük:0
Bartın:0
TR81:0
TR:0
 
Marka tescil sayısı (1995-2018)
Zonguldak:981
Karabük:787
Bartın:529
TR81:2.297
TR:862.382
 
Faydalı model tescil sayısı
Zonguldak:24
Karabük:9
Bartın:12
TR81:45
TR:29.353
 
Endüstriyel tasarım tescil sayısı (1996-2018)
Zonguldak:696
Karabük:48
Bartın:56
TR81:800
TR:562.275
 
Patent tescil sayısı (1995-2018)
Zonguldak:17
Karabük:7
Bartın:7
TR81:31
TR:15.112
 
Coğrafi işaret sayısı
Zonguldak:1
Karabük:4
Bartın:1
TR81:6
TR:408
 
Kişi başına toplam elektrik tüketimi (kWh) (2017)
Zonguldak:5.006
Karabük:5.980
Bartın:2.516
TR81:4.770
TR:3.082
 
Doğalgaz tüketimi (milyon m3)
Zonguldak:0
Karabük:0
Bartın:0
TR81:0
TR:0
 
Kişi başına doğalgaz tüketimi (m3)
Zonguldak:0
Karabük:0
Bartın:0
TR81:0
TR:0
 
Toplam kurulu güç (MW)
Zonguldak:0
Karabük:0
Bartın:0
TR81:0
TR:0
%
Toplam kurulu gücün oranı %
Zonguldak:0
Karabük:0
Bartın:0
TR81:0
TR:0
 
Termik kurulu güç
Zonguldak:0
Karabük:0
Bartın:0
TR81:0
TR:0
 
Hidrolik kurulu güç
Zonguldak:0
Karabük:0
Bartın:0
TR81:0
TR:0
 
Güneş enerjisi kurulu güç
Zonguldak:0
Karabük:0
Bartın:0
TR81:0
TR:0
 
Rüzgar enerjisi kurulu güç
Zonguldak:0
Karabük:0
Bartın:0
TR81:0
TR:0
 
Biyokütle enerjisi kurulu güç
Zonguldak:0
Karabük:0
Bartın:0
TR81:0
TR:0
 
Demiryolu (km) (2017)
Zonguldak:69
Karabük:120
Bartın:0
TR81:189
TR:10.207
 
İl ve devlet yolu (km)
Zonguldak:426
Karabük:386
Bartın:294
TR81:1.106
TR:64.962
 
Köy yolu (km) (2017)
Zonguldak:3.663
Karabük:2.970
Bartın:1.951
TR81:8.584
TR:179.895
 
İl yolu bölünmüş
Zonguldak:0
Karabük:0
Bartın:0
TR81:0
TR:0
 
İl yolu diğer
Zonguldak:0
Karabük:0
Bartın:0
TR81:0
TR:0
 
Demiryolu uzunluğu
Zonguldak:0
Karabük:0
Bartın:0
TR81:0
TR:0
 
Gayri safi yurtiçi hasıla toplamı (2017)
Zonguldak:16.519.867
Karabük:7.462.251
Bartın:4.667.830
TR81:28.649.948
TR:3.106.536.751
%
Gayri safi yurtiçi hasıla % (2017)
Zonguldak:% 0,53
Karabük:% 0,24
Bartın:% 0,15
TR81:% 0,92
TR:% 100
%
Gayri safi yurtiçi hasıla tarım % (2017)
Zonguldak:% 4,7
Karabük:% 3,2
Bartın:% 8,7
TR81:% 5,0
TR:% 6,9
%
Gayri safi yurtiçi hasıla sanayi % (2017)
Zonguldak:% 42,0
Karabük:% 42,7
Bartın:% 31,7
TR81:% 40,5
TR:% 32,9
TL
Gayri safi yurtiçi hasıla hizmetler % (2017)
Zonguldak:% 53,3
Karabük:% 54,1
Bartın:% 59,6
TR81:% 54,5
TR:% 60,2
$
Kişi başına GSYH $ (2017)
Zonguldak:7.582
Karabük:8.403
Bartın:6.630
TR81:7.598
TR:10.602
 
Kişi başı GSYH sırası
Zonguldak:0
Karabük:0
Bartın:0
TR81:0
TR:0
 
Tarım alanları (bin dekar) (2018)
Zonguldak:518
Karabük:337
Bartın:390
TR81:1.245
TR: 
 
Ekilen alanlar (bin dekar) (2018)
Zonguldak:219
Karabük:184
Bartın:297
TR81:700
TR: 
%
Ekilen alanların oranı %
Zonguldak:% 42,3
Karabük:% 54,6
Bartın:% 76,2
TR81:% 56,2
TR:0
 
Sığır sayısı (2018)
Zonguldak:83.316
Karabük:50.226
Bartın:62.757
TR81:196.299
TR:17.222.611
 
Koyun sayısı (2018)
Zonguldak:19.366
Karabük:23.041
Bartın:4.699
TR81:47.106
TR:35.194.972
 
Keçi sayısı (2018)
Zonguldak:15.577
Karabük:3.416
Bartın:1.603
TR81:20.596
TR:10.922.427
 
Motorlu kara taşıtı sayısı (bin) (2018)
Zonguldak:155
Karabük:67
Bartın:51
TR81:273
TR:22.900
 
Bin kişi başına düşen otomobil (2018)
Zonguldak:159
Karabük:167
Bartın:147
TR81:158
TR:151
 
Kişi başına çekilen günlük su miktarı (litre / kişi-gün)
Zonguldak:240
Karabük:316
Bartın:211
TR81:256
TR:217
 
Trafik kazaları (kaza sayısı) (2017)
Zonguldak:1.140
Karabük:564
Bartın:532
TR81:2.236
TR: 
 
Trafik kazaları (Yaralı sayısı) (2017)
Zonguldak:2.009
Karabük:989
Bartın:865
TR81:3.863
TR: 
 
Trafik kazaları (ölü sayısı) (2017)
Zonguldak:58
Karabük:23
Bartın:19
TR81:100
TR: 
%
Toplam yaş bağımlılık oranı
Zonguldak:42,64
Karabük:41,47
Bartın:44,01
TR81:42,62
TR:47,4